BF9K

För att säkerställa att vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå är vi certifierade enligt Stockholm Byggmästareförenings verksamhetssystem BF9K.
BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.
BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.
Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen.
Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitetspolicy

Kunden ska alltid känna sig nöjd med den produkt vi levererar.

Miljöpolicy

Företaget ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i verksamheten, vilket ska leva upp till samhällets och kundens förväntningar.

Arbetsmiljöpolicy

Företagets anställda, kunder och övriga samarbetspartners ska uppfatta M3 Bygg som ett av branschens ledande företag när det gäller god arbetsmiljö, både fysisk, organisatorisk och social.