Coop, Stockholms Centralstation

På uppdrag av KF Fastigheter kommer vi att utföra en ombyggnad för ny Coop-butik på Stockholms Centralstation. Projektet påbörjas i augusti och pågår året ut. Platschef är Lars Råstander.