Eftermarknad ger bättre kundservice

Efter ett antal år blev det uppenbart att avdelningen för Byggservice var i behov av förändring. M3 Bygg har därför skapat avdelningen för Eftermarknad för att tydliggöra fokus gentemot kunden.

Byggservice bildades för ett antal år sedan för att avlasta övriga avdelningar inom M3 Bygg och skapa större flexibilitet inom organisationen.

– Vid starten för Byggservice handlade det ofta om mindre enskilda projekt, till exempel att byta köksskåp eller sätta upp en dörr hos en kund. Men vi märkte successivt att så kallade garantiärenden efter avslutade byggprojekt blev en allt viktigare del av vår verksamhet. Det kan vara allt från felanmälningar som är ganska enkla att lösa till mer komplexa försäkringsärenden, berättar Jan Loshammar, eftermarknadschef på M3 Bygg.

– Därför var det nödvändigt att skapa Eftermarknad som har ett annat fokus, även om byggservice kommer att fortsätta vara en del av vår verksamhet, säger han.

Snabbare och effektivare service

Avdelningen Eftermarknad jobbar framför allt för att frigöra resurser inom M3 Byggs övriga byggverksamhet.

– Uppstår till exempel ett garantiärende efter ett avslutat projekt går Eftermarknad in för att lösa eventuella problem, utan att det behöver påverka M3 Byggs övriga verksamhet. Våra anställda i respektive projektgrupp kan gå vidare till nästa projekt i stället för att behöva lägga energi på denna typ av uppföljning, säger Jan Loshammar.

– Eftermarknad ser också till att våra underentreprenörer i projekten tar sitt ansvar, säger han.

Inom Eftermarknad arbetar man dessutom aktivt med att eliminera problem i kommande projekt. Eftersom återkommande fel registreras i avvikelserapporter, som sedan samlas in centralt, är det möjligt att förutse och förhindra att liknande problem upprepas i andra projekt.

– Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att undvika fel till hundra procent. Det som ger oss nöjda kunder är hur vi åtgärdar eventuella fel. Den nya organisationen som M3 Bygg har genomfört förbättrar våra möjligheter att snabbt och effektivt ge våra kunder service även efter att det ursprungliga projektet avslutats, säger Jan Loshammar.

Jan Loshammar nås på telefon 08-410 319 54 eller jan.loshammar@m3bygg.se

Jan Loshammar, eftermarknadschef