Ramavtal Statens Fastighetsverk

Vi har fått tilldelning avseende ramavtal entreprenadarbeten inom Klara åt Statens Fastighetsverk. Här kommer vi få möjlighet att visa våra goda kunnskaper avseende arbeten inom kulturbyggnader.