Stambyte för Stena Fastigheter

Vi har återknutit kontakten med Stena Fastigheter och har fått i uppdrag att byta stammar i 130 lägenheter på Idunvägen i Haninge. Projektet beräknas pågå mellan augusti 2010 – mars 2011.