Torpedförrådet

I det forna torpedförrådet ute på Skeppsholmen bygger vi ett nytt kontor för WatersWidgren/TBWA. Uppdragsgivare är Statens Fastighetsverk och projektet kommer att pågå från november 2010 till april 2011.