Vårt erbjudande

Vår verksamhet bedrivs organisatoriskt utifrån en samlad affärsenhet, med underställda produktionsenheter gentemot våra fem olika verksamhetsinriktningar. Dessa utgår utifrån vår enkla strategi att fokusera på det vi kan och att vara konkurrenskraftiga i ”Vårt erbjudande”.
Vi brukar säga att ”Vi är våra projekt”. Det är där vi syns, verkar, utvecklas, visar resultat och utvärderas. Vår stolthet och framgång utgår från våra genomförda projekt.
Utöver våra verksamhetsinriktningar har vi även en egen enhet för ”Eftermarknad”. Där vi på ett professionellt sett handhar eventuella garantiåtaganden och hjälper våra kunder med mindre projekt.

 

Om du saknar kontaktperson hos oss sedan tidigare och har ett projekt du vill ha hjälp med så kontaktar du Jan Skägg på 08-556 219 10 eller Ted Biverud 08-556 219 01. Du hittar deras kompletta kontaktuppgifter här.