08-556 219 00

Vi bygger förtroende

Vi på M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende– och arbetsmiljöer”. Med detta fångar vi upp ett komplett erbjudande till våra kunder. D.v.s. att vara en trygg partner som engagerar och skapar värde.

OM OSS

M3 Bygg agerar professionellt, lyssnar av, hanterar eventuella problem som dyker upp och löser det tillsammans med oss. De fokuserar på bra lösningar och tänker på både tid och ekonomi, det känns tryggt.

Patrik Myrenius

Telge Fastigheter

Mina branschkollegor förstår inte hur vi har kunnat ha full drift på hotellverksamheten parallellt med ett så här stort byggprojekt. Det hade aldrig gått utan M3 Byggs lyhördhet och anpassningsförmåga. De styrde arbetet för att störa hotellgäster och grannar så lite som möjligt.

Desiré Kjellberg

NOFO Hotel

Nyheter & Pressmeddelande

M3 Bygg har fått optionsavrop för kv. Oslo 5

2020-07-01

​M3 Bygg har fått fortsatt förtroende av Svenska Bostäder vid totalrenoveringen i Husby och har erhå...

M3 Bygg får fortsatt ansvar för renoveringen av Kasern II

2020-06-25

​Efter att ha utfört etapp 1 av restaureringen av Kasern II har M3 Bygg nu fått uppdraget av Statens...

M3 Bygg blir generalentreprenör vid restaureringen av Domkyrkan i Stockholm

2020-06-17

M3 Bygg har erhållit uppdraget av Domkyrkoförsamlingen att i samverkan med KFS utföra renoveringen a...

M3 Bygg erhåller stor samverkansentreprenad åt Svenska Bostäder i Husby

2018-10-10

M3 Bygg har nyligen erhållit sitt största projekt hittills, med Svenska Bostäder som beställare. I s...

M3 Bygg rekryterar Christina Lindén som Projektchef inom kulturminnesmärkta byggnader

2018-08-16

M3 Bygg har anställt Christina Lindén som Projektchef med ansvar över projekt inom kulturminnesmärkt...

M3 Bygg – en partner till Bee Urban Evolution Lab

2018-05-16

M3 Bygg är en av huvudsponsorerna till Bee Urban Evolution Lab och har byggt det nya uterummet på La...