Skolor och vårdbyggnader
Skolor och vårdbyggnader
Stambyte
Stambyte
Kulturminnesmärkta byggnader
Kulturminnesmärkta byggnader

Välkommen till M3 Bygg

Vi på M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende – och arbetsmiljöer”. Med detta fångar vi upp ett komplett erbjudande till våra kunder. D.v.s. att vara en trygg partner som engagerar och skapar värde.