Årsta Kyrka renoveras

m3 Bygg har nu påbörjat renoveringen av Årsta Kyrka för Enskede Årsta Församling. En ny kyrksal om 470 m2 med en takhöjd om 10,5 meter ska uppföras och delar av församlingshuset ska renoveras. Produktionen pågår mellan augusti 2010 och maj 2011.