08-556 219 00

Dalux Box

Skapa en kommentar 

Kommentarer används vid exempelvis granskning i tidiga skeden. För att komma igång med kommentarer i Dalux följer du stegen nedan:

  1. Navigera till önskad handling i Box Pro
  2. Välj Ny kommentar
  3. Använd funktionerna Moln, Pil, Text, Former och Linjer för att göra markeringar på handling
  4. Fyll i Ansvarig grupp, Ämne, eventuell Deadlinje och en Beskrivning

Se instruktionsvideo nedan (Engelska)