08-556 219 00

BF9K

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men är anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav där en bärande del är att det finns krav på kontroller i projekten som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Som BF9K-certifierat företag ställs det höga krav på hur vi arbetar med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner för att se till att vi arbetar på bästa vis. Att vi tillämpar systemet på rätt sätt kontrolleras årligen av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske Veritas, www.detnorskeveritas.se.) Denna tredje parts revisionen ger en trygghet och en bekräftelse på att vi som entreprenör har ett väl fungerande ledningssystem. 

För ytterligare information om BF9K kan du gå till www.bf9k.se eller se filmen nedan.