08-556 219 00

BKMA

BKMA  är ett verksamhetsledningssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det
fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men är anpassat för företag i byggbranschen, oavsett
storlek. Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring samt att
fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll.

Vårt verksamhetsledningssystem har varit certifierat enligt BF9K sedan 2003 och under juni 2022
övergick certifiering till BKMA då ledningssystemet bytte namn.

Varje företag bygger sitt system utifrån BKMA-systemets krav där en bärande del är att det finns krav
på kontroller i projekten som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS,
miljöbalken och arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget
uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Som BKMA-certifierat företag ställs det höga krav på hur vi arbetar med miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner för att se till att vi arbetar på bästa vis. Att vi tillämpar
systemet på rätt sätt kontrolleras årligen av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske
Veritas, www.detnorskeveritas.se Denna tredje parts revisionen ger en trygghet och en bekräftelse
​på att vi som entreprenör har ett väl fungerande ledningssystem. 

För ytterligare information om BKMA gå till https://byggforetagen.se/byggforetagen-verksamhetslednings-system/ 
eller se filmen nedan. BKMA har ersatt de två tidigare verksamhetsledningssystem BF9K och Povel, så informationen
i filmen är fortsatt aktuell.