Eftermarknad för bättre kundservice

Eftermarknads främsta uppgift är att finnas tillgängliga för våra kunder om problem uppstår och då på bästa sätt se till att de blir lösta.

Vi hanterar felanmälningar som kommer in både som mail eller som samtal, vi går med på garantibesiktningar och tar hand om de punkter som framkommer i samband med dessa.

Detta ger oss också en möjlighet att få en samlad bild av vilka fel som uppstår och kan återkoppla detta ut i organisationen för att kunna undvika att göra samma fel igen. En del av vårt jobb är även att få våra medentreprenörer att ta ansvar för sina delar i våra projekt.

Vi försöker också i mån av tid att hjälpa våra kunder med mindre jobb/projekt.

Vi är i dagsläget 4 personer som jobbar med eftermarknad på M3 bygg, 3 st. servicehantverkare samt en tjänsteman.

Våra servicehantverkare är lösningsinriktade och jobbar nära varandra vilket ger många års erfarenhet. De är också vana att jobba i miljöer som är känsliga och har stor respekt för folks hemmiljöer.

Vi har som ambition att så snart det är möjligt ta kontakt med den anmälande parten för att boka in åtgärd eller informera om att material är beställt osv.

Vi har däremot ingen jourverksamhet utan hänvisar där till våra beställares organisation

Kontakt: tel. 08-410 319 54 eller garanti@m3bygg.se

Jan Loshammar, eftermarknadschef