Internrekrytering

Då vi har haft behov av att förstärka vår arbetsstyrka med en arbetsledare under området kulturminnesmärkning har vi nu gjort en internrekrytering. Från och med den 1 november går Roland (Smålle) Miderberg in som arbetsledare på vårt projekt på Slottet.