08-556 219 00

Eftermarknad

M3 Bygg har skapat avdelningen Eftermarknad för att möta kundernas behov även efter avslutade projekt. Det kan exempelvis handla om garantiåtgärder och eventuella efterföljande mindre beställningar.

Eftermarknads främsta uppgift är att finnas tillgängliga för våra kunder om problem uppstår och då på bästa sätt se till att de blir lösta.
Vi hanterar felanmälningar, går med på garantibesiktningar och tar hand om de punkter som framkommer i samband med dessa.

Kontakta Eftermarknad på tel. 08-410 319 54 eller garanti@m3bygg.se
 

Eventuella brister som framkommer vid slutbesiktningen av ett projekt åtgärdas av den produktionspersonal som har varit på plats. Därefter, när ett projekt har genomförts, slutbesiktigats och fått slutbevis, går avdelningen Eftermarknad in. Avdelningen Eftermarknad finns framför allt för att ge kunden trygghet i form av en tydlig kontakt som möter eventuella behov.
– Kunden ska inte behöva undra vart de ska vända sig om det uppstår problem. Vi ser också till att våra underentreprenörer tar ansvar för sina delar i projekten, säger Jan Loshammar, eftermarknadschef på M3 Bygg.
På avdelningen arbetar tre servicehantverkare, som åker runt med servicebilar, en produktionsledare och två tjänstemän.
– Våra hantverkare är snickare, vid övriga behov försöker vi använda de hantverkare som har varit i projektet. I mån av tid och för befintliga kunder åtar sig Eftermarknad även helt nya projekt i mindre skala, som kanske skulle vara för små för M3 Byggs övriga organisation.

Garanti- och ansvarstid

Jan berättar att när M3 Bygg startade sin eftermarknadsavdelning så fanns det inte så många liknande lösningar i branschen. I dag har det blivit vanligare att byggföretag har sådan här avdelning. Det hänger till stor del samman med behovet av att hantera att byggföretagen har en garantitid på fem år, och en ansvarstid upp till tio år.
De flesta felanmälningar kommer in via e-post eller telefon. Vissa beställare har egna system för felhantering, då försöker M3 Bygg att anpassa sig till det för att förenkla för alla.
Felanmälningarna ser olika ut beroende på kund. Vid kontorsanpassningar finns sällan några ärenden, det är vanligare vid bostäder där både användning och behov av hjälp kan se annorlunda ut.
– Vi behöver förstås avväga vad som är vårt ansvar. Men vi har också i åtanke att vi hanterar våra kunders kunder, hyresgäster. Det gäller att känna av vad det rör sig om och ibland tar vi saker även om det egentligen inte vårt ansvar, för att hålla god ton mellan oss och beställaren, berättar Jan.
Han avslutar med att konstatera att fel alltid kan uppstå, det viktiga är att de åtgärdas. Givetvis finns också rutiner för att upptäcka återkommande fel, för att lära av dem och förhindra att de uppstår i kommande projekt.