08-556 219 00

Leverantörer

Som leverantör till M3 Bygg är du en viktig samarbetspartner. För att samarbetet skall fungera är det viktigt ni känner till nedanstående.

Alla som vistas på våra arbetsplatser ska

 • bära ID06-kort väl synligt. Rutiner avseende in- och utloggning i elektronisk personalliggare som presenteras närmare på våra olika arbetsplatser skall följas.
 • använda personlig skyddsutrustning. Den personliga skyddsutrustningen ska som ett minimum bestå av skyddsskor, varselkläder och hjälm.

Som leverantör till M3 Bygg 

 • accepterar ni att vi lägger in er i vårt kreditbevakningssystem och följer er ekonomiska status.
 • förbinder ni er att agera lämpligt och lagligt. M3 Bygg följer Sveriges Byggindustriers uppförandekod vilket även våra leverantörer förväntas göra. Här finns mer information om uppförandekoden.

 
Faktureringsrutiner

Ansvarig för vår leverantörsreskontra är Ann-Sofie Lagus som nås på telefon 08-556 219 05 eller på mail 
​faktura@m3bygg.se.

Från och med 2020-07-01 byter vi fakturaadress och vill att samtliga fakturor skickas i någon form av elektroniskt format. 
Vi har öppnat upp tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första hand ha E-faktura, i andra hand PDF-fakturor och om inget av ovanstående går att erbjuda så tar vi emot pappersfakturor.

E-faktura
För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt följande information.
Van-operatör: Scancloud AB (Addett)
Vår elektroniska identifierare (Organisationsnummer) för e-fakturor är: 5565864286

E-faktura via Peppol
För Er som skickar elektroniska fakturor via den Europeiska standarden PEPPOL skall följande PEPPOL ID användas: 0007:5565864286

PDF-faktura
Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil inkl eventuella bilagor. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.
PDF-fakturor skickas fortsättningsvis till: m3bygg@pdf.scancloud.se

Pappersfakturor
Under en övergångsperiod tar vi tillsvidare emot pappersfakturor på adressen:
M3 Bygg AB     
FE-7202 Scancloud
831 90 Östersund

Observera att all annan post ska skickas till vår vanliga adress som är Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov. Avseende påminnelser ska dessa skickas antingen till vår vanliga adress eller till ​faktura@m3bygg.se.

Fakturor som skickas till oss ska innehålla nedanstående information. I de fall en beställningsskrivelse finns ska de uppgifter som överenskommits i denna finnas med på fakturan.

Leverantörsuppgifter
 • Leverantörens fullständiga juridiska namn, adress, organisationsnummer och momsregistreringsnummer.
 • Referensperson inklusive kontaktuppgifter till denne.
 • Uppgift om F-skatt.
 • Bank- eller plusgironummer.
Fakturauppgifter
 • Namn på beställarens referensperson.
 • Projektnummer bestående av minst 4 siffror. Om ett kapitelnummer angetts vid beställning skall även detta finnas med på fakturan efter projektnumret ex. XXXX-XXX (Projektnummer-kapitelnummer).
 • Momsbelopp. Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.
 • Totalt fakturabelopp.
 • Fakturanummer.
 • Fakturadatum, betalningsvillkor och förfallodatum. Om inget annat avtalats gäller 30 dagar som betalningsvillkor.

För fakturor där omvänd skattskyldighet tillämpas måste vårt momsregistreringsnummer SE556586428601 anges.
Fakturerings-, expeditions- och likande avgifter accepteras inte. Fakturor som inte är kompletta enligt ovan kommer att returneras för ny handläggning.


 
Vill ni bli leverantör till M3 Bygg

Vi söker ständigt efter nya företag som vill leverera varor och tjänster till M3 Bygg. Skicka information om ert företag till anbud@m3bygg.se så återkommer vi med ev. förfrågningar.