08-556 219 00

Visselblåsning

På M3 Bygg är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, policys och gällande lagar. Vi lägger även stor vikt vid att säkerställa att våra arbetsplatser alltid är en säker och trygg plats att vistas på. Vi vill därför tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. En del i det arbetet innebär att möjliggöra anonym rapportering av eventuella missförhållanden kopplat till oss som företag genom vår visselblåsartjänst, där alla som arbetar med oss kan kontakta oss anonymt.

Kanalen är avsedd att fånga upp ekonomiska oegentligheter såsom bedrägeri, stöld, korruption eller annan form av ekonomiskt missbruk, diskriminering eller trakasserier, brott mot företagspolicy eller etiska riktlinjer, farlig eller olämplig verksamhet som kan utgöra en risk för anställdas hälsa och säkerhet, samt andra allvarliga överträdelser av lagar eller företagspolicyer.

För att göra en anmälan fyll i nedanstående formulär med relevant information. Ärenden tas emot av VD som vid behov tar hjälp av särskilt utsedd förtroendegrupp och/eller extern expertis. All data som rapporteras hanteras anonymt via Roxx Webb AB. Vid angivande av telefonnummer garanteras att mottagaren inte ges tillgång till denna uppgift.

Klicka här för att komma till vårt visselblåsarformulär