Kronans Droghandel i Märsta

Vi har fått i uppdrag att vid Coop Extra i Märsta bygga ett nytt apotek för Kronans Droghandel samt ett nytt vindfång till entrén. Uppdragsgivare är KF Fastigheter och projektet pågår mellan september 2011 och januari 2012.