Kv. Bondesonen 19 – Malongen

Svenska Bostäder har givit oss i uppdrag att renovera Kv. Bondesonen 19, en av Stockholms äldsta bevarade industribyggnader, även kallad Malongen. Huset uppfördes under andra hälften av 1600-talet som textilmanufaktur. I dag inrymmer fastigheten 22 konstnärsateljéer samt en lägenhet. Renoveringen omfattar varsam renovering och stambyte av toaletter och våtutrymmen, viss ytskiktsrenovering samt VVS- och elåtgärder. Projektet pågår tom maj 2011.