Kv. Domptören, stambyte av kontorsfastighet

Vi utför stambyte och ombyggnad av en 6 våningar hög kontorsfastighet i Västberga. Effektiv planering och ett högt tempo krävs för att de 13 olika företag som hyr in sig i byggnaden skall kunna bedriva sin verksamhet normalt under hela byggtiden. Projektet är indelat i tre etapper med överlappande starter för att minimera störningar för hyresgästerna. I januari 2013 körde vi igång och avslut sker i april 2013. Magnus Roos är platschef för projektet som är en totalentreprenad och utförs på uppdrag av GE Real Estate.