Kv. Molde

För Svenska Bostäder ska vi renovera 4 huskroppar, totalt 116 lägenheter, i Husby. Entreprenaden, som startar i december och pågår under ett och ett halvt år, omfattar bland annat fasadrenovering, invändig totalrenovering och gårdsrenovering. Det är ett av de första projekten i Svenska Bostäders stora satsning i Järvalyftet, där totalt 5 000 lägenheter ska renoveras.