Leverantörer

Som leverantör till M3 Bygg är du en viktig samarbetspartner. För att samarbetet skall fungera är det viktigt ni känner till nedanstående.

ID06/Närvaroliggare

Alla som vistas på våra arbetsplatser skall bära ID06-kort väl synligt. Rutiner avseende in- och utloggning i elektronisk personalliggare som presenteras närmare på våra olika arbetsplatser skall följas.

Skyddsutrustning

Alla som vistas på våra arbetsplatser ska använda personlig skyddsutrustning. Den personliga skyddsutrustningen ska som ett minimum bestå av skyddsskor, varselkläder och hjälm.

Kreditbevakning

Som leverantör till M3 Bygg accepterar ni att vi lägger in er i vårt kreditbevakningssystem och följer er ekonomiska status.

Uppförandekod

Som leverantör till M3 Bygg förbinder ni er att agera lämpligt och lagligt. M3 Bygg följer Sveriges Byggindustriers uppförandekod vilket även våra leverantörer förväntas göra. Här finns mer information om uppförandekoden

Vill ni bli leverantör till M3 Bygg

Vi söker ständigt efter nya företag som vill leverera varor och tjänster till M3 Bygg. Skicka information om ert företag till anbud@m3bygg.se så återkommer vi med ev. förfrågningar.

Faktureringsrutiner

M3 Bygg skannar alla fakturor för vidare hantering. Fakturor som skickas till oss ska innehålla nedanstående information. I de fall en beställningsskrivelse finns skall de uppgifter som överenskommits i denna finnas med på fakturan.

Leverantörsuppgifter

  • Leverantörens fullständiga juridiska namn, adress , organisationsnummer och momsregistreringsnummer
  • Referensperson inklusive kontaktuppgifter till denne
  • Uppgift om F-skatt
  • Bank- eller plusgironummer

Fakturauppgifter

  • Namn på beställarens referensperson
  • Projektnummer bestående av minst 4 siffror. Om ett kapitelnummer angetts vid beställning skall även detta finnas med på fakturan efter projektnumret. Ex. XXXX-XXX (Projektnummer-kapitelnummer)
  • Momsbelopp. Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
  • Totalt fakturabelopp
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum, betalningsvillkor och förfallodatum. Om inget annat avtalats gäller 30 dagar som betalningsvillkor.

För fakturor där omvänd skattskyldighet tillämpas MÅSTE vårt momsregistreringsnummer SE556586428601 anges.
Fakturerings-, expeditions- och likande avgifter accepteras inte.
Fakturor som inte är kompletta enligt ovan kommer att returneras för ny handläggning.
Fakturan skickas i första hand som pdf-fil till efakt.m3bygg.edb@dokumentkompetens.se och i andra hand till M3 Bygg AB, Box 42, 832 21 Frösön.
Ansvarig för vår leverantörsreskontra är Ann-Sofie Lagus som nås på 08-556 219 05 eller ann-sofie.lagus@m3bygg.se.
Observera att all annan post skall skickas till vår vanliga adress som är Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.