Newsec

På Kungsgatan 62 utför vi på generalentreprenad en ytskiktsrenovering av en kontorslokal. Uppdragsgivare är Newsec. Arbetet är igång sedan november i år och pågår fram till mars 2013 under ledning av platschefen John Erlandsson.