Nu är vi gång med Kasern II

Den 21 september 2016 förstördes Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm, där Kungliga Konsthögskolan hade delar av sina lokaler, av en brand och stora delar vattenskadades. Nu börjar återställandet av kasernen som uppfördes 1817-19 och är kulturminnesmärkt.

Läs mer här:

Kasern II på Skeppsholmen byggs upp igen