08-556 219 00

M3 Bygg blir generalentreprenör vid restaureringen av Domkyrkan i Stockholm

2020-06-17

M3 Bygg har fått i uppdrag av Domkyrkoförsamlingen att i samverkan med KFS utföra restaureringen av Storkyrkan. Projektet är en utförandeentreprenad där kyrkans exteriör ska restaureras till det utseende den hade på 1700-talet. 

 

Projektet att återföra Storkyrkan till sitt forna utseende är planerat att påbörjas under 2020 samtidigt som kyrkans verksamhet kommer fortsätta som vanligt. Restaureringsåtgärderna som gjordes under 1900-talet har otydliggjort kyrkans barockutseende och syftet med de planerade åtgärderna är därför att kyrkobyggnaden utvändigt i form och kulör får det utseende kyrkan hade på 1700-talet. Entreprenaden omfattar kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuv samt gårdens två paviljongbyggnader med anslutande murar och grindar.

Under gårdagen var beställare och entreprenör på plats i Storkyrkan för att skriva på avtalet. Först fick vi ta del av bakgrunden till hur det kommer sig att kyrkan fick barockutseende, därefter signerades avtalet av Sven Löfvenberg från KFS AB, Beth von Schreeb som är kyrkorådets ordförande, Hans Ulfvebrand som är domprost och Stefan Fällman, affärsområdeschef på M3 Bygg.

 

Sven Löfvenberg, Stefan Fällman, Beth von Schreeb och Hans Ulfvebrand

 


Pressmeddelandet om uppdraget kommer ni till här