08-556 219 00

M3 Byggs BKMA-certifiering förnyas

2023-08-14

M3 Byggs BKMA-certifiering förnyas

 

Vi på M3 Bygg har precis genomgått vår årliga BKMA-revision där vårt verksamhetssystem revideras. Revisionen utförs av ett oberoende certifieringsorgan som kontrollerar efterlevnad av krav, regler och rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i våra projekt. Vi frågar vår Hållbarhetschef Milla Leinonen om hur arbetet med BKMA-revisionen har gått i år. 

 

Vilken roll har du i BKMA-revisionen?

  • Jag jobbar som Hållbarhetschefchef på M3 Bygg och är ansvarig för vårt verksamhetssystem BKMA. Jag ansvarar för att verksamhetssystemet lever upp till certifieringsreglerna. 

Varför har vi BKMA-revision?  

  • När man är certifierad enligt BKMA så blir man reviderad en gång per år av ett oberoende certifieringsorgan som kontrollerar och stämmer av att vi lever upp till de certifieringskrav som ställs på oss. Certifieringen är idag ett krav i många anbudsförfrågningar och det är därför av vikt att kunna visa våra beställare att vi är certifierade. Själva systemet säkerställer att vi jobbar på ett systematiskt och enhetligt sätt i alla våra projekt när det kommer till kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Hur går revisionen till? 

  • Det är en tvådagarsrevision där man under första dagen revideras i själva systemet - allt ifrån ledningsprocesser till utbildningskrav och styrande rutiner. Under dag två gör revisorerna projektbesök där man tittar specifikt på hur man efterlever de rutiner som företaget har satt upp. 

Vilka projekt var involverade i år?

  • I år var det våra projekt Oslogatan (Husby) och Valskvarnen (Rinkeby) som blev granskade i revisionen. Projekten väljs ut utifrån att revisorerna vill träffa nya platschefer inom en annan verksamhetsinriktning än föregående revision, i så stor utsträckning som möjligt. Efter revisionen blev vi berömda av revisorn för välskötta projekt, det kändes kul att höra! 

 

Sammantaget kan vi konstatera att revisionen gick väldigt bra och vi blir certifierade på nytt där det nya certifikatet börjar gälla från 11 september 2023. 

Om BKMA:

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Byggföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv. Byggföretagens verksamhetsledningssystem, BKMA, är stommen för ett välfungerande företag i byggbranschen. De medlemsföretag som bär BKMA Certifiering har granskats och bedömts av ett oberoende certifieringsorgan. Under revisionen granskas huruvida företaget följer det egna framtagna kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem. Vidare kontrolleras att företaget även följer certifieringsreglerna inom BKMA Certifiering. Revisionen genomförs sedan återkommande var 12:e månad.