08-556 219 00

Nytt projekt åt Olov Lindgren AB

2022-04-25

Kv. Valskvarnen 1

M3 Bygg AB har fått i uppdrag att renovera kv. Valskvarnen 1 åt Olov Lindgren AB. Detta blir det andra större renoveringsprojektet M3 Bygg utför åt Olov Lindgren. Fastigheten byggdes 1971 av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av arkitekt Henry Lettholm. Huset är tidstypiskt byggt och har ett platt tak med markerad avslutning uppåt samt stora fönsterytor.

Idag innehåller fastigheten 150 bostäder, 2 kontor, 51 parkeringsplatser samt 81 garageplatser.

Fastigheten kommer genomgå stambyte samt omfattande in- och utvändiga renoveringsarbeten för att möta dagens standard och energikrav.

Genomförandetiden för arbetena, som startar i sommar, är 44 månader och arbetet kommer bedrivas i etapper portvis där hyresgästerna evakueras till intilliggande provisoriska modulbyggnader.

Kv. Valskvarnen 1 ligger på Lillbybacken 5-21 i Rinkeby. Namnet Rinkeby kommer av Rinkr, en krigarhövding med hög rang i forntidens samhälle.