08-556 219 00

Renoveringen av obelisken vid Stockholms slott

2020-04-17

Den 30 meter höga obelisken, står på Slottsbacken intill Stockholms slott, är gjord av granit och invigdes år 1800 av den dåvarande kungen. 

På grund av att den var i för dåligt skick monterades den ner 2017 för renovering. Redan 2012 spärrades ett område av runt obelisken då det fanns risk för nedfallande sten. Ursprungsstenarna av obelisken var så pass skadade att beslutet togs att nya stenar skulle huggas och användas vid monteringen.

Tidigare i vår kom trappavsatsen, som är den nedre delen av obelisken, på plats. Postamentstenen som är det största och tyngsta stenblocket levererades under veckan till Slottsbacken och igår var det dags att lyfta detta 40 tons stenblock upp på trappavsatsen. 

Innan stenblocket kunde lyftas på plats krävdes noggrant förarbete för att se till att stenen lyftes jämt för att den senare skulle kunna placeras jämt på trappavsatsen. Om inte detta gjorts hade det kunnat medföra sprickor i stenen och att den då inte längre varit användbar. 

Nu när postamentstenen är på plats är kommande steg att placera de resterande stenarna. Obelisken består totalt av 17 granitblock och kommer väga ca 150 ton.
Mer information om renoveringen av obelisken hittar du på Statens fastighetsverks hemsida www.sfv.se