08-556 219 00

S:t Johannes kyrka nominerat till ROT-priset 2020

2020-04-07

Idag har Stockholms Byggmästareförening släppt vilka fem projekt som är nominerade till årets ROT-pris. Ett av de nominerade projekten är vårt projekt Johannes kyrka.

Projektet bestod av renovering av den stora granittrappa som leder upp till kyrkan och inbyggda gravkor samt en byggnation av ny församlingssal under kyrkans trappa. Projektet pågick från hösten 2017 fram till 2019.

ROT-priset har delats ut årligen sedan 1990 och ges till det projekt som bäst har tillvaratagit byggnadens kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett smakfullt sätt. Även kriterier som yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet och nytänkande är något som juryn tar hänsyn till vid bedömningen.

Om ni vill läsa mer om vårt projekt eller se vilka andra projekt som är nominerade till årets ROT-pris kan ni göra det på Stockholms Byggmästareförenings hemsida, klicka här för att komma dit.