08-556 219 00

S:t Johannes kyrka

2017-09-15

Vi har fått ett nytt spännande uppdrag av Svenska Kyrkan, S:t Johannes församling. Ett nytt församlingshem skall byggas under entrétrappan. Projektet som startar nu i september 2017 och pågår till hösten 2018 utförs i samverkan.