08-556 219 00

Svenskt Näringsliv intervjuar M3 Byggs VD Johan Lindberg

2020-04-27

Förra veckan intervjuades Johan av Svenskt Näringsliv kring hur Corona har påverkat företaget och byggbranschen. Ett utdrag av artikeln hittar du nedan.


Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna.

I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång.

– Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.

M3 Bygg firar 20 år i år, något som skulle firas med en större jubileumsfest som nu fått ställas in. I relation till andra effekter av krisen är inte det inställda arrangemanget det största orosmolnet. Johan Lindberg, som arbetat som vd på M3 Bygg de senaste 10 åren kan inte minnas en liknande kris. Han känner en viss oro över att mycket av det som byggts upp de senaste fem åren kan gå förlorat i krisen. Bolaget med sina drygt 95 anställda upplever dubbelt så många sjukskrivningar den här perioden jämfört med året innan. Det är också något som märks hos underentreprenörerna. Trots detta fortlöper produktionen men med mindre leveransstörningar, än så länge. Kunderna består av statliga, kommunala och privata fastighetsägare. Hos de sistnämnda har förfrågningarna minskat markant och förfrågningar dras också tillbaka.


”Just nu är det fullt fokus på att säkerställa projekt och sysselsättning”, säger Johan Lindberg
som ser ett ordertapp på nästan en tredjedel för nästkommande verksamhetsår.

– Den privata fastighetsbranschen drabbas när verksamheter stänger igen och lokaler blir tomma. Investeringstrycket minskar när det kommer till ombyggnation och det drabbar i sin tur byggbranschen. Därför välkomnas regeringens åtgärder gällande hyresrabatten, säger Johan Lindberg.

M3 Byggs projekt löper normalt i några år och nu närmar sig en fas där många av de större projekten börjar bli klara. Den stora utmaningen kommer när projekten avslutas och det ska skapas en stor och trygg orderstock för hösten.


Hela artikeln kan du läsa på svensktnaringsliv.se