08-556 219 00

Välkomna Vygintas Adulcikas och John Rinne

2022-04-29

Måndag 3 maj börjar Vygintas Adulcikas som servicehantverkare och 1 juni börjar John Rinne som platschef. Vi hälsar Vygintas och John varmt välkomna!