08-556 219 00

Om oss

VI ÄR VÅRA PROJEKT


M3 Bygg är ett privatägt byggföretag som startade i Stockholm 2000 och har sedan dess växt till ett medelstort företag med ca 100 medarbetare. Vår marknad är Storstockholm där vi vänder oss till kommersiella och offentliga fastighetsägare som verkar inom våra verksamhetsinriktningar:                             

            

Vår affärsidé

”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende- och arbetsmiljöer.”

 
Vårt erbjudande

Engagerade och kompetenta medarbetare, effektiva processer och god kostnadsmedvetenhet är vad som kännetecknar vår produktion. Vårt främsta mål är att genomföra projekten på bästa tänkbara sätt. Vi skapar samspelta team som kompletterar varandra och arbetar flexibelt för att genomförandet ska bli så bra som möjligt.

Vi arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och har skapat ett bra affärs- och produktionsstöd genom att integrera ett antal olika stödsystem, där dessa tillsammans utgör ett väl fungerande affärssystem.

Vi är certifierade enligt Stockholms Byggmästareförenings kvalitetssystem BKMA vilket säkerställer att vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete håller en hög nivå. Vi är också medlemmar i bland annat Byggföretagen, Svenskt Näringsliv och Fibor.
 

Kika gärna på vad vi gör inom våra verksamhetsinriktningar