Om oss

Vår produktion kännetecknas av engagerad och kompetent personal med tydliga rutiner, effektiva processer och kostnadsmedvetenhet.
Vårt främsta mål är att genomföra projekten på bästa tänkbara sätt. Vi skapar samspelta team som kompletterar varandra och arbetar flexibelt för genomförandet.
I princip är inga uppdrag för små eller för stora, utan vi tar på oss varierande projekt från ett par miljoner till över 100 miljoner.
Vi arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och har skapat ett bra affärs – och produktionsstöd genom att integrera ett antal olika stödsystem, där dessa tillsammans utgör ett väl fungerande affärssystem. Vi använder oss av de, för branschen, specialutvecklade programmen BidCon och PlanCon från Consultec för kalkyl- och tidsplanering. För produktionsuppföljning arbetar vi i C7/C-Time utvecklat av Fujitsu som är kopplat direkt till våra ekonomi- och fakturahanteringssystem. På så sätt har vi full kontroll över hela flödet i ett projekt och kan redovisa information löpande. Vi är också certifierade enligt Stockholms Byggmästareförenings kvalitetssystem BF9K för att säkerställa att vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå.
”Vi skall vara det naturliga valet för våra kunder”.