08-556 219 00

Arbetsledarkonferens tillsammans med Ljungs Bygg

2024-01-26

Vi tycker det är viktigt med utbildning!

Under två dagar har arbetsledarna på M3 Bygg och systerföretaget Ljungs Bygg varit iväg på en gemensam arbetsledarkonferens. Fokus har varit att stärka arbetsledarna ytterligare med kunskap inom produktionsekonomi, hållbarhet och ledarskap. Diskussioner kring hur arbetsledarna kan bidra till företagets mål har också varit en viktig punkt.

Tack för ett gott samarbete Ljungs Bygg!