08-556 219 00

En uppdatering från projekt Operan

2024-05-10

Vad händer bakom intäckningen på Operan?

På uppdrag av Statens Fastighetsverk har M3 Bygg fått den fantastiska möjligheten att utföra en omfattande Tak och fasadrenovering på Kungliga Operan, belägen mellan Gustav Adolfs Torg, Stömmen, Kungsträdgården/ Karl XII Torg.


Projekt Operan Huvuddel 1

En byggnad med detaljer
Kungliga Operan, tidigare känt som Kungliga Teatern, uppfördes på 1890-talet med hjälp av ritningar från arkitekten Axel Anderberg. 37 år senare förblev denna kulturminnesmärkta byggnad ett så kallat statligt byggnadsminne.

Sedan den senaste renoveringen gjordes har både slitage och skador ökat med tiden, vilket nu utgör en stor säkerhetsrisk för byggnaden och tredje man.

Entreprenad består av 5 Huvuddelar
Idag innefattas entreprenaden av en renovering och restaurering av Operans tak och fasad som i sin tur utförs i fem olika huvuddelar efter avrop av optioner. Just nu arbetar M3 Bygg med huvuddel 1 som är Operans södra sida som vetter ut mot strömmen. SFV har även gjort avrop på ytterligare två optioner, vilket gör att planering och förberedelser för scentornet som är nästa huvuddel är i full gång.


Scentornet

Utmaningen I projektet
Utmaningen för projektet är att anpassa bullrande arbeten så att Operans verksamhet och produktion kan löpa på utan störningar. M3 Bygg har byggt upp ett gott samarbete med fastighetschefen på Operan, som informerar M3 Bygg veckovis om vilka utrymmen på Operan som är störningskänsliga, vilket gör att M3 Bygg i fasadprojektet kan anpassa produktionen utan att tappa tid i stillestånd.

Operan kommer att stänga under sommarmånaderna - 24, vilket gör att planering för nästa huvuddel och bullrande arbeten så som att demontera stenar är inplanerade.

Ett gott samarbete
Att få arbeta med den Kungliga Operan kräver ett dedikerat arbetssätt och engagemang där förståelse för byggnader med gamla anor krävs.  M3 Bygg är därför tacksam för det goda samarbetet med Statens Fastighetsverk och Operans Verksamhet, där vi arbetar mot samma mål – att bevara dessa kulturminnesmärkta byggnader.