08-556 219 00

En uppdatering från Projekt Östra- & Västra Gymnasiehusen

2024-01-29

M3 Bygg genomför just nu på uppdrag av Statens fastighetsverk en omfattande renovering av de anrika Östra- och Västra Gymnasiehusen på den historiska ön Riddarholmen i centrala Stockholm. Ett projekt som kräver både varsamhet, expertis och genomförs nära samarbete med antikvariskt sakkunniga.  

Östra Gymnasiehuset, huvudsakligen uppfört på 1670-talet, döljer rester från Gråbrödraklostret. På plan två återfinns ett medeltida klosterrum med delvis rekonstruerade originalmålningar på stjärnvalvet. Västra Gymnasiehuset är huvudsakligen från 1800-talet med inbyggda delar från 1700-talet. Östra- och Västra Gymnasiehuset inhyste Stockholms Gymnasium från 1821 till 1880. Senaste ombyggnationen genomfördes 1948.

Omfattande förändringar Gymnasiehusen

I nuvarande projektfas pågår omfattande renoveringar i byggnaderna. I Västra Gymnasiehuset installeras en hiss, fasaderna renoveras, befintliga plåttak målas om och fönstren renoveras och uppgraderas med energi- och brandglas. Även marken runt entréerna anpassas för ökad tillgänglighet och dagvattenledningarna kompletteras.

Rivningsarbetet är i stort sett klart och installatörerna är på plats och fokuserar på att dra ledningar i bjälklaget, medan timmermannen förbereder byte av takstolar. De befintliga skorstenskanalerna tätas för att användas till ny ventilation. Inom kort påbörjas även arbetet med bergsspräckning för hissgropen.

Utmaningen med K-märkta byggnader

Projektet står dock inte helt utan utmaningar, vilket är vanligt för kulturminnesmärkta ombyggnadsprojekt. Exempelvis innebär byggnadernas nya hisschakt att man först behöver spräcka berggrunden och sedan gjuta en hissgrop för att kunna uppföra hisschaktet.

För att hantera utmaningarna samarbetar M3 Bygg med Sweco för att tillsammans utveckla optimala lösningar och effektivisera arbetet.

Ett gott samarbete

Att arbeta med kulturminnesmärkta byggnader är en prestigefull och inspirerande uppgift som kräver ett dedikerat team med kunskap om de äldre strukturerna. Därför är M3 Bygg glada över att tillsammans med SFV och Cowi arbeta mot ett gemensamt mål – att bevara och rusta dessa unika byggnader för framtiden.

Östra & Västra Gymnasiehusen

Beställare: Statens fastighetsverk (SFV)
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Projekttid: Augusti 2023 – 1 mars 2025