08-556 219 00

Följ med en dag som platschef

2024-06-03

Hur ser egentligen en vanlig dag som platschef ut? Finns det några utmaningar? Hur ser arbetet ut? Följ med John Rinne, platschef på projekt Kv. Valskvarnen 1 i Rinkeby för en dag.

Hej John! Vad är din roll i projektet och vad ansvarar du för?
-
Jag är platschef på Kv. Valskvarnen 1 i Rinkeby. Jag har det övergripande ansvaret för projektet i form av kvalité, arbetsmiljö och ekonomi.


John Rinne (platschef)

Vilka är dina uppgifter?
-
Jag ansvarar för att projektet genomförs enligt gällande handlingar, lagar och regler samt med en god projektekonomi. Till min hjälp har jag min grupp med kollegor i form av hantverkare och arbetsledare.

Vad är det första du brukar göra på morgonen inför en arbetsdag? 
-
Det första jag brukar göra på morgonen är att dricka kaffe med kollegorna inne i deras bod som ligger vägg i vägg med mitt kontor. På så sätt kan vi tillsammans starta morgonen på bästa möjliga sätt.

Hur kan en vanlig dag se ut som projektledare? 
-
Det varierar såklart väldigt mycket, men min dag kan bland annat bestå av en del möten med antingen beställare, projektörer eller underentreprenörer. Möten om ekonomisk styrning/uppföljning eller tidsplanering/arbetsberedning kan också förekomma. Sedan spenderas en hel del tid ute på plats, det är ju trots allt där ute som det händer.

Vad är roligast i din roll?
-
Det roligaste med mitt jobb är variationen och problemlösningen som kommer med större ROT entreprenader, samt gemenskapen med kollegorna man gör det tillsammans med. Sedan är det såklart väldigt tillfredställande att se det man renoverar bli färdigställt och fint.