08-556 219 00

Förra veckan genomfördes den årliga BKMA-revisionen

2024-07-01

Under revisionen kontrollerades rutiner, policys och interna samt externa sätt att samarbeta av en oberoende revisor. BKMA-certifieringen garanterar att lagar och förordningar som ställs på företaget följs och säkerställer också en god arbetsmiljö för medarbetarna. Vid revisionen gjordes även två projektbesök på Futurum respektive Operan där resultatet blev mycket väl godkänt och revisorn lyfte fram de intresserade och engagerade medarbetarna som extra positivt.

BKMA-certifieringen är ett kvitto på att M3 Bygg har fungerande rutiner för kvalitet, miljö, vidareutbildning av personal, säkerhet samt uppföljning och erfarenhetsåterkoppling.