08-556 219 00

Hallå där Maria

2023-06-27

Säg hej till Maria Chung Roslund! Platschefen som till vardags leder arbetet på Kungliga slottet och som du på fritiden antingen hittar tillsammans med familjen, på motorcykeln eller djupt försjunken i en spännande bok. 

 

Men vad gör egentligen en platschef, och vilket spännande projekt är hon på just nu? Vi frågade Maria!  

Hej Maria! Du är platschef, vad gör en sån? 

– Som platschef leder jag arbetet på projekt, där är variationen stor. Det innefattar planering, ekonomiuppföljning och samordning mellan olika aktörer på projektet. Jag ansvarar för uppföljning och arbetsmiljöarbete samt beställning av material. Jag söker alltid de bästa lösningarna för att utföra olika delar av projektet. Dessutom har jag ett övergripande ansvar och ser till att alla arbetsuppgifter på projektet utförs. 

Spännande! Vilket projekt jobbar du med just nu?  

– Just nu arbetar jag med Kungliga slottet där vi genomför en fasadrestaurering. Vi byter ut den gamla sandstenen som inte länge har någon hållfasthet. Det är ett speciellt projekt som innebär utmaningar både på byggteknisk nivå och när det gäller samordning med högvakt, slottsvakt och övrig verksamhet på och runt slottet. Jag har varit platschef sedan början av 2023. Sedan 2016 har jag jobbat heltid i projektet, men delvis redan sen starten 2013. Så jag har varit med från början. M3 Bygg har optioner som sträcker sig till 2027, men planen är att projektet ska bli klart 2050. Den nuvarande etappen skiljer sig från tidigare, då mittrisaliten på södra fasaden har mer sten än övriga fasader samt bly skulpturer och övrig utsmyckning i metall.  

 

Maria är bara en av alla våra fantastiska medarbetare, ett viktigt kugghjul i maskineriet som är M3 Bygg – håll utkik i våra kanaler, där kan ni lära känna fler av oss!