08-556 219 00

Invigning av Braxens förskola

2020-02-21

Förra veckan var vi på invigningen av Braxens förskola i Södertälje. Innan ombyggnationen bestod denna byggnad av lektionssalar som vi byggt om till en förskola för ca 100 barn. Förutom de ombyggda salarna har också en ny gård, ett miljörum och ett storkök byggts.

Förskolan är en del av ombyggnaden av skolans fyra byggnader. Bland annat så har kontor rivits för att göra plats till nya klassrum, hemkunskapssal och utrymme för skolsköterska, kurator och syv. Under ombyggnationen så kommer också skolmatsalen och storköket byggas om. Utöver den invändiga renoveringen inkluderar ombyggnaden också hela utomhusmiljön där vi bygger en ny cykelparkering och lekytor.