08-556 219 00

Ledarskapsutveckling hos M3 Bygg

2023-10-06

Förra veckan deltog M3 Bygg på Rotundagruppens ledarskapsutveckling del två. Det var två intensiva dagar där vi fick utvecklas inom ämnet och lära oss mycket nytt.

Med 14 deltagare från Rotundagruppens sex olika företag har vi haft möjlighet att få ny förståelse för ledarskap och kommunikation. Agendan för ledarskapsutbildningen bestod av att lära känna varandra och våra drivkrafter, ledarskapsutmaningar och utforska olika sorters ledarskapstyper. Detta kan sedan användas i arbetet, då vi nu fått en större förståelse för hur central del ledarskap är i våra projekt.

Tack Rotundagruppen för två lärorika dagar!