08-556 219 00

Nu är vi igång med Kasern II

2018-12-04

Den 21 september 2016 förstördes Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm, där Kungliga Konsthögskolan hade delar av sina lokaler, av en brand och stora delar vattenskadades. Nu börjar återställandet av kasernen som uppfördes 1817-19 och är kulturminnesmärkt.

Läs mer här:

https://www.byggastockholm.se/2018/12/04/kasern-ii-pa-skeppsholmen-byggs-upp-igen/