Partnering

På M3 Bygg tror vi på samarbete. Vi har en lång erfarenhet av förtroendeentreprenader och av att driva projekt i olika samverkansformer. Med tiden har vi tagit de nyckelfaktorer som vi vet ger framgång och använt dessa för att utveckla vad vi kallar ”M3 Partnering”. I kort handlar det om att tillsammans med vår beställare upprätta gemensamma projektmål, en gemensam ekonomi och att sätta samman en gemensam projektorganisation.
M3 Partnering är en strukturerad samarbetsform där hela projektorganisationen gemensamt arbetar för att lösa en uppgift. Det innebär att alla deltagare får ett mer övergripande helhetsperspektiv på projektet, i stället för att enbart se till sin egen del. Deltagarna i projektorganisationen, som kommer från både beställaren och M3 Bygg, kompletterar varandra med sin erfarenhet och kompetens och hittar lösningar som höjer kvalitén, effektiviteten och lönsamheten i projektet. Tillsammans bygger vi bättre och mer effektivt!
Vill du veta mer om M3 Partnering? Kontakta vår affärssamordnare Marcus Åkerlund på 08-410 319 45 eller marcus.akerlund@m3bygg.se