08-556 219 00

Vårt samarbete med skolor

Nackademin

M3 Bygg har under flera år samarbetat med Nackademin och sitter med i ledningsgruppen för utbildningen Byggnadsingenjör ROT. Ledningsgruppen för varje utbildning består av en mängd branschföretag, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Deras uppgift är att se till att utbildningen håller hög kvalitet och ger rätt kompetens. Fyra gånger per år sammanträder ledningsgruppen för att diskutera bland annat kursinnehåll, kursmål och utbildningens kvalitet.

Hermods

Hermods och M3 Bygg har samarbetat tillsammans sedan hösten 2017. Där sitter vi med i ledningsgruppen för utbildningen Byggnadsingenjör ROT/Produktion. Ledningsgruppens ansvar är bland annat att arbeta fram kursplaner och fastställa dem, utvärdera utbildningens kvalitet för att se till att den håller rätt nivå och utfärda examensbevis samt utbildningsbevis. Utöver detta har M3 Bygg tagit emot studenter för projektbesök och personal från företaget har också varit och föreläst för studenterna. 

KTH

Sedan hösten 2017 samarbetar M3 Bygg med KTH och utbildningen inom Byggproduktion Bygg & Design. Vi sitter med i utvecklingsrådet för utbildningen där vi representerar näringslivet, informerar om de behov vi ser i branschen och har möjligheten att påverka och ge råd om utbildningens innehåll. 
Vi erbjuder studiebesök, föreläsningar och medverkar på arbetsmarknadsdagar samt att vi erbjuder praktikplatser och examensarbete.

 


PRAKTIK

Vi har ett stort antal anställda som börjat sin karriär hos oss som praktikanter. Idag har de diverse olika roller som exempelvis arbetsledare, platschef och entreprenadingenjör.

Vill du ansöka om praktikplats hos oss så gör du det genom att klicka nedan och fylla i uppgifterna.

Ansök praktik

Praktikansökan