Personuppgiftshantering

Behandlingen av personuppgifter

M3 Bygg AB värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

M3 Bygg AB med organisationsnummer 556586-4286 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

När sker behandling av personuppgifter?

M3 Bygg hanterar personuppgifter på ett så begränsat sätt som möjligt och behandlar dina personuppgifter:

  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • när du gör garanti- och felanmälan till oss
  • när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför
  • när du är kund eller leverantör till oss

Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt anledning till kontakt.

Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

För personuppgifterna som finns lagrade i vår leverantörsförteckning inhämtas

samtycke från respektive leverantör/entreprenör. Detta sker genom årligt e-postutskick där vi samtidigt säkerställer att uppgifterna i vår förteckning är aktuella.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning eller praktik hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

M3 Bygg AB lämnar endast ut personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar. 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

M3 Bygg AB har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din kontaktperson hos oss alternativt info@m3bygg.se.

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till vår adress:

M3 Bygg AB
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss per e-post info@m3bygg.se eller telefon 08-556 219 00.