08-556 219 00

Brf. Gästsalen 1, 2 & 3

2015-01-01

Stambyte i 149 lägenheter i Hässelby strand.

Byte av elinstallationer samt rörstammar för vatten och avlop. Renovering av badrum. Hantering och administration av tillval för bostdasrättsinnehavarna.

149 lägenheter fördelade på 3 höghus.

Projekt Brf. Gästsalen 1, 2 & 3

Kund: Brf. Gästsalen 1, 2 &
Projekttid: september 2013 – juni 2015
Entreprenadform: Totalentreprenad