08-556 219 00

Centrum 11

2024-05-16

I Centrum 11 i centrala Sollentuna rustas bibliotekets gamla lokaler upp för att göra plats åt Kulturskolan. I entreprenaden ingår en omgestaltning av det tomma utrymmet för att välkomna Kulturskolan i nya Centrum 11. I samband med renoveringen genomförs även underhållsåtgärder av fastighetens installationer i byggnaden.

Projekt Centrum 11

Kund: Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB)
Projekttid: April 2024 – Juni 2025
Entreprenadform: Samverkansprojekt