08-556 219 00

Flundran 5

2022-12-20

Ombyggnad för Socialkontoret i Södertälje.

Total ivändig ombyggnad och vissa utvändiga åtgärder åt Telge Fastigheter för deras hyresgäst Socialförvaltningen.

1 800 kvadratmeter fördelade på fyra våningsplan omfattas av arbetena.

Projekt Flundran 5

Kund: Telge Fastigheter AB
Projekttid: december 2021 – september 2022
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan