08-556 219 00

Futurum

2023-10-16

M3 Bygg skapar framtiden tillsammans med Telge Fastigheter!

M3 Bygg har blivit tilldelade totalentreprenaden för projekt Futurum i Järna och sedan i maj 2023. Det är ett spännande samarbete mellan M3 Bygg och Telge fastigheter med syfte att bygga en mötesplats för kultur, bildning och samhällsengagemang i Järnaområdet.

Ambitionen med Futurum är att skapa ett dynamiskt kulturellt nav med en mängd faciliteter. Dessa inkluderar bland annat bibliotek, fritidsgård, kulturskola, föreningsverksamhet och scenverksamhet. En ombyggnation av en befintlig byggnad kommer ske där vi kommer att byta ut samtliga installationer. Utöver detta planeras en tillbyggnad på hela 1100 kvadratmeter. I den nya delen kommer bland annat ett nytt modernt bibliotek och fräscha kontorsutrymmen husera. 

Projekt Futurum

Kund: Telge Fastigheter
Projekttid: Maj 2023 – September 2024
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan